Eiker ITs random password generator


-----------------------------------------------------
Middels kompleksitet 8 tegn: 097IVsil
-----------------------------------------------------
Høy kompleksitet 12 tegn: .3191VHZhakt
-----------------------------------------------------


Av sikkerhetsmessige årsaker blir ingen av de genererte passordene loggført.
Programmering utført i PHP av Øystein Sund.