Eiker ITs random password generator


-----------------------------------------------------
Middels kompleksitet 8 tegn: 393XUaqo
-----------------------------------------------------
Høy kompleksitet 12 tegn: @4981WNTrsib
-----------------------------------------------------


Av sikkerhetsmessige årsaker blir ingen av de genererte passordene loggført.
Programmering utført i PHP av Øystein Sund.