Eiker ITs random password generator


-----------------------------------------------------
Middels kompleksitet 8 tegn: 015CClbg
-----------------------------------------------------
Høy kompleksitet 12 tegn: \4261IQYmglo
-----------------------------------------------------


Av sikkerhetsmessige årsaker blir ingen av de genererte passordene loggført.
Programmering utført i PHP av Øystein Sund.