Hvordan endre størrelsesbegrensning på epost i Office 365

Som standard er maks størrelse på inn- og utgående eposter på 25MB i Exchange Online. Du kan endre dette ved å gjøre som følger via Powershell.

Logg inn på Exchange Online med Powershell:

  1. Installer Exchange Online Powershell Module V2: https://docs.microsoft.com/en-us/powershell/exchange/exchange-online/exchange-online-powershell-v2/exchange-online-powershell-v2?view=exchange-ps
  2. Start Powershell som administrator.
  3. Tilpass følgende script til jobben:

#Login på Exchange Online
$Cred = Get-Credential

$Session=New-PSSession –ConfigurationName Microsoft.Exchange –ConnectionUri https://ps.outlook.com/powershell/ -Credential $Cred –Authentication Basic –AllowRedirection

Import-PSSession $Session

#---Følgende linje må tilpasses. Endrer en enkelt mailboks---
Set-Mailbox –Identity brukernavn@dittomene.no –MaxSendSize 60MB – MaxReceiveSize 60MB

#---Følgende linje endrer begrensning for alle mailbokser---
Get-Mailbox | Set-Mailbox –MaxSendSize 60MB –MaxReceiveSize 60MB

#---Følgende linje endrer standard for alle nye mailbokser---
Get-MailboxPlan | Set-MailboxPlan –MaxSendSize 60MB –MaxReceiveSize 60MB